Přejít k obsahu | | Přejít k vyhledávání

ICOM Transport

Jak si zažádat o příspěvek na dětský tábor?

31 Květen 2024 | Pro zaměstnance

Léto klepe na dveře a s ním také začátek letních táborů. Víte, jak správně čerpat benefit v podobě příspěvku od zaměstnavatele?

Náš program s benefity pro zaměstnance nabízí také využití příspěvku na letní tábor pro Vaše děti. Tento benefit je platný pro celý koncern a lze ho využít 1x za rok na každé dítě před dovršením 16 let. Poskytnutý příspěvek je 50 % z ceny tábora, avšak maximálně do výše 1.500 Kč. Ten je poskytován na tábor, kterého se dítě zúčastní v období prázdnin (jarní, letní, velikonoční atp.) bez rodičů.

Jak si správně o příspěvek zažádat?

  • Předložte nadřízenému k odsouhlasení přihlášku na tábor a daňový doklad vystavený na zaměstnavatele s výší příspěvku 50 % z ceny tábora => maximálně však 1.500 Kč
  • Nadřízený odešle doklad na prijemfaktur@icomtransport.cz
  • Firma uhradí doklad bankovním převodem

Faktura musí obsahovat:

  • jméno zaměstnance
  • jméno dítěte
  • datum narození dítěte
  • termín tábora
  • celkovou částku za tábor
  • částku o kterou žádáte
  • fakturační údaje společnosti 

Pokud zaměstnanec donese doklad, který sám zaplatil, bude mu proplacen na pokladně.